Z 1. zasadnutia Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj…

Dňa 24. marca 2015 v Hložanoch sa uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 45. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Zasadnutiu predsedal Michal Hataľa, predseda Organizačno-správnej rady, za prítomnosti ďalších členov tohto telesa – Kataríny Dobríkovej a Rastislava Struhára, ako i Miliny Sklabinskej ako riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Svetluše Hlaváčovej, koordinátorky Výboru pre kultúru NRSNM.

Na schôdzi najsamprv bola schválená Správa koordinátorky vlaňajšieho festivalu Tancuj, tancuj… – Kataríny Mosnákovej, v ktorej podala detailnú analýzu festivalu s kompletným priebehom a výsledkami ako i s jednotlivými postrehmi a návrhmi na jeho zlepšenie. Postrehy K. Mosnákovej sa vzťahujú zvlášť na bezpečnostné opatrenia, poradie koncertov, výber zahraničného súboru, spoluprácu s televíziou, o kultúru stravovania na festivale a pod. V pokračovaní bola jednoznačne schválená i Finančná správa vlaňajšieho – 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

V rámci bodu venovaného prípravám na tohtoročný festival prítomní rokovali o jednotlivých segmentoch. Definovaný bol predovšetkým dátum festivalu – 30. mája 2015 (sobota) a zároveň určený i dátum na prihlasovanie súborov na festival – 20. apríla 2015, dokedy už bude vymenovaný i tohtoročný koordinátor festivalu.

Tiež sa hovorilo i o účasti zahraničného súboru na festivale, vypracovaní propagačného materiálu, komunikácii s televíziou, resp. o  vypracovaní odmien. Väčšinu z týchto otázok bude možné doriešiť až po vymenovaní koordinátora festivalu a po zistení výšky finančných prostriedkov. V tejto fáze príprav zatiaľ nevedno, či Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí schváli projekt usmernený na potreby tohto festivalu. V očakávaní upresnenia tejto a ďalších informácií a najmä návrhu na tohtoročného koordinátora, členovia sa dohodli, že schôdzu Organizačno-správnej rady 45. Tancuj, tancuj… uskutočnia v najbližšom čase.