Prezentácia projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede v Starej Pazove

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová 24. marca 2015 navštívili Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za cieľom prezentovanie projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede.

slovak-v-pazove 002

Okrem riaditeľa školy a predstaviteľov kolektívu, sa na stretnutí zúčastnila aj národná poslankyňa a členka NRSNM Libuša Lakatošová, predseda Rady MS Michal Filip, podpredseda Matice slovenskej pre Sriem Michal Baláž, ako i členovia Školského výboru, ktorí zastupujú Národnostnú radu a lokálnu samosprávu: staropazovský evanjelický farár a člen NRSNM Igor Feldy, predsedníčka kultúrno – umeleckého spolku Anna Lepšanovićová a Ján Majorský ako i predstavitelia médií.

slovak-v-pazove 003

Riaditeľ školy ozrejmil prítomným problémy, s ktorými sa škola stretá pre malý počet žiakov. V tomto školskom roku túto slovenskú školu navštevuje 286 žiakov a očakávaný počet prvákov je iba 22,  pre nízky počet detí, ktoré sú v slovenskej skupine v PU Poletarac v Starej Pazove. Z cirkevného archívu v Starej Pazove sa dozvedáme, že potenciálnych prvákov môže byť 32, a preto sa na stretnutí uzavrelo, že je nevyhnutné väčšie angažovanie všetkých relevantných činiteľov na povzdvihovanie národného povedomia Slovákov v Starej Pazove.

slovak-v-pazove 004

Národnostná rada a Výbor pre vzdelávanie, na svojom  nasledovnom zasadnutí, budú rokovať o tejto problematike a navrhnú niekoľko riešení, ktoré škola bude prezentovať ako ponuky pre svojich žiakov pri zápise. Podobný prístup sa očakáva oj od kolektívu školy, Matice slovenskej, spolku a evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. Prítomní zvažovali aj o návrhu kolektívu školy, otvoriť 1. triedu so srbskou vyučovacou rečou.

slovak-v-pazove 005


Na túto aktivitu je minuté: 4.000,00 na cestovné trovy a 2 diéty.