1. zasadnutie Organizačno-správnej rady festivalu 3xĎ

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade dňa 24. marca 2015 zasadala Organizačno-správna rada detského divadelného festivalu 3xĎ.

Členovia Organizačno-správnej rady celomenšinového festivalu slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v zložení: Libuška Lakatošová, predsedníčka, a Alexander Bako, Anna Lepšanovićová, Ján Makan a Miroslav Fábry, členovia, spoločne s riaditeľkou ÚKVS Milinou Sklabinskou na úvodnom stretnutí schválili termín prehliadky.

Na festivale 3xĎ sa mladí divadelníci stretnú od 5. do 7. júna 2015 v Starej Pazove. Na stránke ÚKVS sa už nachádza výzva na účasť na festivale. Detské divadelné súbory sa teda na festival môžu prihlásiť do 24. apríla 2015.

Organizačno-správna rada prehodnotila aj otázku ubytovania účastníkov počas festivalu, uvedomujúc si, aký prínos má pre deti, aby si navzájom boli počas festivalu aj divákmi a mohli participovať na dielňach. Organizátori sa aj tohto roku pokúsia pre aktérov festivalu zabezpečiť hodnotný sprievodný program.

Monika Necpálová