Sa 1. sednice Organizaciono-upravnog saveta festivala „Tancuj, tancuj…“

Dana 24. marta 2015. godine u Gložanu je održana sednica Organizaciono-upravnog saveta 45. Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“

Predsedavao je Mihal Hatalja, predsednik saveta, a prisutni su bili i članovi – Katarina Dobrikova i Rastislav Struhar, kao i Milina Sklabinski, direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, i Svetluša Hlavač, koordinatorka Odbora za kulturu NSSNM.

Na sednici je bio usvojen Izveštaj koordinatorke prošlogodišnjeg festivala „Tancuj, tancuj…“ – Katarine Mosnakove, koja je iznela detaljnu analizu festivala sa kompletnim tokom i rezultatima festivala i pojedinim zapažanjima i predlozima za poboljšanje. Njena zapažanja se odnose pre svega na mere bezbednosti, redosled koncerata, izbor inostranog ansambla, saradnju sa televizijom, kulturu ishrane na festivalu i sl. U nastavku je bio jednoglasno usvojen i Finansijski izveštaj prošlogodišnjeg 44. festivala „Tancuj, tancuj…“.

U okviru tačke dnevnog reda vezane za pripreme ovogodišnjeg festivala prisutni su razmenili mišljenje o pojedinim segmentima. Preciziran je bio datum održavanja festivala – 30. maj 2015. godine (subota) a ujedno je preciziran i datum za prijavljivanje ansambala na festival – 20. april 2015. god. do kada će već biti  odabran i koordinator festivala. Na sednici se govorilo i o učešću inostranog ansambla, izradi propagacionog materijala, komunikaciji sa televizijom, o pripremanju nagrada i sl.

Treba istaći da će veći deo pitanja moći da se reši posle imenovanja koordinatora festivala. U ovoj pripremnoj fazi još ne postoji informacija da li će Kancelarija za Slovake u dijaspori da usvoji projekat koji se tiče delimičnog finansiranja ovog festivala. U iščekivanju oddovora na ovo i mnoga slična pitanja, članovi Organizaciono-upravnog saveta festivala „Tancuj, tancuj…“ su se dogovorili da će se ubrzo ponovo susresti.