10. Letnji dirigentski kamp

U Bačkom Petrovcu je u periodu od 14. do 16. avgusta 2014. godine bio održan 10. Letnji dirigentski kamp u organizaciji Asocijacije slovačkih pedagoga na čelu sa profesorkom muzike u Gimnaziji „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu – Anom Medveđovom.

Ove godine na kampu su predavali Dr. Milan Pazurik, renomirani profesor na Pedagoškom fakultetu UMB u Banskoj Bistrici i dirigent mnogih uspešnih horova u Slovačkoj Republici.

zbor 002

Cilj ovog kampa je očuvanje i unapređivanje horskog pevanja u slovačkim sredinama – u školama, crkvi i šire. Sadržaj je bio sačinjen od teoretskog i praktičnog dela u saradnji sa crkvenim horom iz Bačkog Petrovca. Polaznici su imali priliku da uoče razliku između više koncepcijskih mogućnosti jedne iste kompozicije u izvedbi nekoliko dirigenata. U okviru praktičnog dela kampa učesnici su posetili probu članova mladog orkestra u Selenči sa kojim radi Leonora Suđiova.

zbor 003

Na kampu je učestvovalo 15 učesnika – muzičkih stručnjaka, kantora i studenata muzike a finansijski je bio podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine a održan je u prostorijama evangeličke crkvene opštine u Bačkom Petrovcu.

zbor 004


Ana Medveđova