Kategória Výzvy

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

Podmienky na udelenie štipendií Vlády SR

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo…

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje

SÚBEH NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2021 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2021 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách,…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2021   Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma…