Výzva na účasť na 29. festivale Rozspievané klenoty 2021

Dom kultúry 3. októbra Kovačica

                   M. Tita 46 26210 Kovačica                                                                                                     

                 Tel/fax: 013/ 661 112

                   e -mail: domkulture@gmail.com

                  Ž.účet: 840-144664-17; 840-144668-05                                                    

                   Kod: NBJ UJP-Filijala:Pančevo                                          

                    PIB: 101009541

 

  

 


Výzva na účasť na 29. festivale Rozspievané klenoty 2021

 

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa

Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti

Rozspievané klenoty 2021.

    

Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám naj neskoršie do 04. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti

festivalu , ktorá sa bude konať v sobotu, 23. októbra 2021v Dome Kultúry 3. októbra v Kovačici.

 

Súčastne vás upozorňujeme na zmenu Čl. 3 pravidiel festivalu :

 

„Na festivale súťažia sólisti, takže duetá a podobné skupiny môžu účinkovať len ako hostia festivalu. Na festivale súťažia speváci v dvoch vekových kategórii:

•          mladšia veková kategória od 7 – 10 rokov;

•          staršia veková kategória od 11 – 14 rokov.

Účastník, ktorý obsadil prvé miesto vo svojej kategórii viac nemôže súťažiť v tej istej kategórii ; na festivale vystúpi ako víťaz minulých ročníkov festivalu v revuálnej časti.“

 

Pravidlá a prihlášku si môžete stiahnúť na webovej stránke:

www.kultura-kovacica.com/dokumenty

                                                                                           Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

ul. M.Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou:      Prihláška na festival Rozspievané klenoty 2021

alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com .

Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach

013 661-112, 013 660-666

           062 8850 814 Ján Tomáš a

           062 881 53 76 Pavel Tomáš st. a na web stránke www.kultura-kovacica.com

 

Aj tento rok sa festival realizuje v obmedzenom režíme v zmysle

opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok

(povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk).

 

 

    

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2021.