Kategória Výzvy

Pozvanie na 54. stretnutie v pivnickom poli

Vážení,                  SKUS PIVNICA  si Vás dovoľuje vyzvať , aby ste sa zúčastnili  na 54. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý budeprebiehať od 6. do 8. decembra…

Čo dokáže pekné slovo

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo   Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum   vypisujú     S Ú B E H na žiacke literárne práce (próza a poézia)   Téma je voľná.…

LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY

Výbor pre kultúru NRSNM Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička   vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ ZORNIČKY na poviedku a báseň pre deti   Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s…

Štipendiá pre študentov

Rozhodnutím NRSNM a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2019, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Podmienky pre uchádzačov: 1.znalosť slovenského…

16. festival Zuzany Kardelisovej

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč Vás pozýva na 16. festival Zuzany Kardelisovej, festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti,   ktorý sa uskutoční v Kysáči 10. – 13. októbra 2019     Festival financovala Správa…

Subeh pre finančnú podporu žiakom stredných škôl

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2019, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisuje súbeh na udelenie stredoškolských štipendií/finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.…

NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY – VÝBOR PRE INFORMOVANIE

zverejňuje Novinársku súťaž Výboru pre informovanie pre profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky Srbsko. V súťaži budú tri kategórie: profesionálni novinári do 40 rokov; profesionálni novinári nad 40 rokov; neprofesionálni novinári, bez vekového obmedzenia. Zámerom súťaže je motivovať našich novinárov, zvýšiť stupeň kreativity…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORÁZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…