VYNIKAJÚCA PEDAGOGICKÁ SPOLUPRÁCA

Pedagogická spolupráca medzi Slovenskom a Srbskom trvá a neustále sa aktivuje novými dobrými snahami a skúsenosťami. V máji t.r. študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy navštívili Základnú školu Jána Kollára zo Selenče, zúčastnili sa niektorých vyučovacích hodín a domov si odniesli zaujímavé a užitočné skúsenosti.

Ďalším ohnivkom takejto spolupráce je týždňová pedagogická prax dvoch študentov tejto fakulty na selenčskej základnej škole. Toto významné pedagogické podujatie finančne podporila aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

pedagogija002

Rudolf Gróf a Božena Jurisová, študenti 2. ročníka magisterského štúdia (dejepis – slovenský jazyk a literatúra) z  Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK posledný októbrový týždeň venovali svojej pedagogickej praxi na tejto dolnozemskej vzdelávacej ustanovizni. Navštívili tak hodiny slovenčiny a dejepisu, ale pripravili aj vlastné výstupy.

pedagogija003

Okrem získanej bohatej pedagogickej praxe, študenti si z návštevy Dolnej zeme odniesli aj nenahraditeľné spomienky. Petria sem aj náčuvy na petrovskom gymnáziu, navšteva Galérie Zuzky Medveďovej, najstaršeho domu v Petrovci, obchôdzka budovy Matice slovenskej, ako aj múzea – kaštieľa v Kulpíne.

Vladislava Lovásová