VI. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

Dňa 9. novembra 2013 v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo VI. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny, na ktorom vystúpilo sedem slovenských zborov z Vojvodiny a dva hosťujúce zbory.

Úhrnne vystúilo asi 180 spevákov. Na koncerte v sieni Slovenského vojvodinského divadla teda vystúpili: Miešaný zbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, dirigentka Anna Crveniová, Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny, dirigent Janko Tomek, Komorný zbor Agapé z Nového Sadu, dirigentka Anna Zorňanová, Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca, dirigentka Mariena Stankovićová Kriváková, Ženský komorný zbor základiny Stevana Sremca zo Senty, dirigentka Valerija Marjanović Fodor, Mužský komorný zbor Skala z Kovačice, dirigent Pavel Tomáš, Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy, dirigentka Anna Đurđevićová, Komorný zbor Zvony zo Selenče, dirigent Juraj Súdi a Miešaný spevácky zbor Collegium Cantus z Banskej Bystrice, Slovenská republika, dirigent Milan Pazúrik.

zbor002

Na programe odzneli skladby prevažne slovenských skladateľov, ale aj hudba zo svetovej zborovej literatúry a chrámové piesne. Väčšina zborov celkový program predviedla a capella. Inštrumentálny sprievod mal zbor Musica viva – klavír (syntetizátor), zbor Skala (harmonika a syntetizátor – jednotlivo) a zbor Zvony (sláčikový ansámbel).

zbor003

Na záver koncertu  všetky zbory spoločne zaspievali pieseň Aká si mi krásna Eugena Suchoňa pod taktovkou Prof. PaedDr. Milana Pazúrika, Csc. Celkový dojem z koncertu je pozitívny. Zbory si navzájom upevnili družbu a vymenili názory a dojmy z vystúpenia. Dirigenti zborov sa po koncerte stretli i pri kratšom rozhovore.

Mariena Stankovićová Kriváková