Úradná návšteva

Delegácia NRSNM v zložení predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zuzana Lenhartová, člen NRSNM Dr. Samuel Čelovský a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívila dňa 7. novembra  Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade za účelom nadviazania spolupráce s touto našou významnou vysokoškolskou ustanovizňou.

V rozhovore s vedúcou katedry prof. dr. Jarmilou Hodoličovou a jej spolupracovníkmi  sa delegácia NRSNM oboznámila s aktuálnou situáciou a problémami, s ktorými v súčasnosti  oddelenie zápasí. Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová v diskusii vyjadrila podporu myšlienke o potrebe zintenzívnenia spolupráce  medzi NRSNM a Oddelením slovakistiky a zároveň prisľúbila pomoc pri riešení aktuálnych ťažkostí. NRSNM v tomto roku už podala nápomocnú ruku oddeleniu, keď finančne podporila vydanie študentského časopisu Čarbológ. Účastníci zasadnutia na záver rokovania vyjadrili spoločné presvedčenie, že táto vysokoškolská ustanovizeň bude v budúcnosti  tesnejšie spolupracovať s NRSNM a spoločne sa zúčastňovať na projektoch, seminároch, stretnutiach a podobných podujatiach.