Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici

Únia žien Slovenska v dňoch 19. a 20. apríla 2013 organizovala 46. Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze – Vansovej Lomničku v Banskej Bystrici. Táto celoslovenská a medzinárodná súťaž zoskupila vyše 30 účastníčok, ktoré postúpili ako víťazky krajských a  okresných súťaží na Slovensku. Porota tohto roku pozitívne ocenila kvalitu textov a kvalitu prednesov vo všetkých kategóriách.

Asociáciu slovenských spolkov žien zo Srbska zastupovali víťazky finálovej súťaže v Báčskom Petrovci – Anna Hrnčiarová z Lalite (poézia), Miriam Murtínová z Hložian a Danica Vŕbová z Hajdušice (próza). V prvý festivalový deň prebiehala súťaž v prednese poézie pre všetky vekové kategórie a v druhý deň sa predstavili súťažiace s prednesmi prózy.

Vansova-003

 

Naše predstaviteľky aj tohto roku dosiahli veľký úspech, keďže Danica Vŕbová bola zaradená do zlatého pásma a stala sa aj laureátkou v prednese prózy pre ženy do 25 rokov, kým Miriam Murtínová v prednese prózy pre ženy vyše 25 rokov bola zaradená do bronzového pásma. V prednese poézie Anna Hrnčiarová bola zaradená do strieborného pásma.

Vansova-002
 
Po ukončení prednesov a udelení cien predsedníčka Únie žien Slovenska Irena Belohorská a predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová pripomenuli začiatky a podnety na spoluprácu dvoch organizácií a upresnili spoločné podujatia.

Účasť ASSŽ na súťaži Vansovej Lomnička podporili: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenske vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.

Viera Miškovicová