Vansovej Lomnička 2017

V dňoch 28. – 29. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa uskutočnil 50. Festival v umeleckom prednese žien poézie a prózy známy ako Vansovej Lomnička.

vansovej-lomnicka-2017 002

Otvorila ho predsedníčka Únie žien Slovenska MUDr Irena Belohorská PhD a osobitne sa prihovorila riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr Oľga Lauková. Festival sa konal pod záštitou primátora mesta B. Bystrica Jána Nosku.

vansovej-lomnicka-2017 003

V rámci festivalu bola otvorená výstava častí ženského a mužského ľudového odevu (krojov) v areáli múzea v rámci Štátnej vedeckej knižnice a v rámci tohto podujatia otvorené bolo i podujatie Slovenčina moja rodná v spolupráci Múzea, ASSŽ a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca.

Naše predstaviteľky – recitátorky Anna Simonovićová zo Starej Pazovy a Marienka Žiaková z Kovačice boli odmenené strieborným pásmom a sprevádzala ich Anna Hrnčiarová z Lalite.

NRSNM na toto podujatie vyčlenila 20.000,00 dinárov.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ