Podpora talentovaných huslistiek

V súlade s plánom a programom Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru v roku 2017 finančne boli podporené mladé talentované huslistky.

Lane Zorianovej, žiačke Hudobnej školy Isidora Bajića  z Nového Sadu, NRSNM hradila cestovné trovy na VII. Medzinárodnú súťaž huslistov, na ktorej sa zúčastnila dňa 23. apríla 2017 v Niši (5.255,00 dinárov), kde získala špeciálnu cenu a maximálny počet bodov (100).

Maríne Cerovskej z Báčskeho Petrovca, žiačke Hudobnej školy isidora Bajića v Novom Sade, bola uhradená kotizácia za účasť na medzinárodnej súťaži v Báčskej Topoli, kde získala 1. cenu ako i kotizácia za účasť na súťaži Stringfest 2017 (8.000,00 dinárov).