Uskoro festival „U pivničkom polju“

Dana 15. avgusta 2013. god. u Opštini Bačka Palanka je održana prva konstitutivna sednica Organizaciono-upravnog saveta 48. „Susreta u pivničkom polju“.

Predsednica ovog saveta je postala Miroslava Šolaja, načelnica za društvenu delatnost u ovoj opštini a članovi su: Ana Hrćan Leskovac, potpredsednica Odbora za kulturu NSSNM, Milina Sklabinski, direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i Valentin Mihajlo Grnja, predsednik SKUD „Pivnice“. Na sednici je bila prisutna i predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova. U okviru prvog radnog susreta ovog festivala određen je termin festivala koji će se ove godine držati od 25. do 27. oktobra.

Na osnovu Ugovora o uzajamnim pravima i obavezama osnivača i organizatora ovog festivala, potpisanog 11. juna 2013. u Opštini Bačka Palanka, novi model organizacije festivala podrazumeva četiri nova organa: Organizaciono-upravni savet, Programski savet, koordinatora festivala i Realizacijski tim. Organizaciono-upravni savet je već oformljen a uskoro će da se imenuje i koordinator festivala, kojeg će da angažuje Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Pripreme za pivnički festival su dakle u toku.