Udelenie štipendií NRSNM pre študentov v Srbsku

V piatok 15. novembra v miestostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo slávnostné udelenie štipendií NRSNM pre študentov v Srbsku. Touto príležitosťou študenti podpísali i zmluvu spolu s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou. Komisia pre štipendiá sa na základe vopred stanovených podmienok rozhodla štipendium udeliť siedmym žiakom:

 

MENO

ADRESA

FAKULTA A ŠTÚDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Branislav Sič

B. Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade – nemecký jazyk

4.

2. Lívia Filková

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade – nemecký jazyk

4.

3. Ana Kupcová

Padina

Právnická fakulta v Novom Sade – všeobecný smer

master

4. Igor Martiš

B. Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade –

Slovenský jayzk a literatúra

2.

5. Jasna Legíňová

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade – Žurnalistika

4.

6. Marina Nováková

B. Petrovec

Právnická fakulta v Novom Sade – Všeobecný smer

master

7. Anna Zorňanová

Nový Sad

Akadémia umenía v Novom Sade –

Etnomuzikológia

2.