Ukončil sa 42. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

Folklórny festival Tancuj, tancuj.., 42. v poradí prebiehal 19. mája 2012 v Hložanoch. Organizátormi tohtoročného festivalu boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany a KOS Jednota Hložany.
Rozhodnutie odbornej poroty v zložení Martin Urban, Marijan Pavlov, Milorad Lonić (hodnotili tance) a Marta Týrová (hodnotila kroje) na festivale je takéto:
Zlaté pásmo v kategórii tancov získali:
SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, FS Klasy, štylizovaný tanec: Ňeďaľeko od Vojki je Pazova. Autor choreografie: Zlatko Ruman.
SKUS Jánošík z Jánošíka, obyčaj: Kapusťička kislá, moja žena frišká. Autorka choreografie: Katarína Mosnáková.

SKUS Pivnica z Pivnice, FS V pinickom poli, pôvodný tanec: Čardáše do kola – Veselo do tanca. Autor choreografie: Ján Merník.
SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy si zároveň získal aj odchod na Slovensko, na festival Slávnosti Pod poľanou v Detve v roku 2013, a cestu mu finančne zabezpečí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Strieborné pásmo v kategórii tancov získali:
KOS Jednota z Hložian, mládežnícka tanečná skupina, štylizovaný tanec: Na Dunaji šaty praľi. Autor choreografie: Jaroslav Kriška.
KOS Jednota z Hložian, staršia tanečná skupina, pôvodný tanec: Mamko moja. Autor choreografie: Jaroslav Kriška


Bronzové pásmo v kategórii tancov získal:
SKOS Detvan z Vojlovice, štylizovaný tanec: Jaj, Aňička, Aňička. Umelecký vedúci: Michal Spišiak.
Odborná porota sa rozhodla udeliť aj jednu mimoriadnu cenu – špeciálnu cenu za choreografickú prácu a to Michalovi Čiliakovi, umeleckému vedúcemu a choreografovi KUS Zvolen Kulpín a SUS Krajan – Vojvodina.


Odborná porota, ktorá hodnotila spevy a ľudové orchestre pracovala v zložení Jarmila Juricová Stupavská, Adriana Jarolinová a Juraj Ferík. Ich rozhodnutie je takéto:
Zlaté pásmo v kategórií speváckych skupín získali:
SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ženská spevácka skupina.
SKUS Jánošík z Jánošíka, mužská spevácka skupina. Umelecký vedúci: Miroslav Bruk.

Strieborné pásmo v kategórií speváckych skupín získali:
SKOS Detvan z Vojlovice, ženská spevácka skupina. Umelecký vedúci: Vladimír Kolárik.
SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, dievčenská spevácka skupina. Umelecký vedúci: Janko Zorjan.

Bronzové pásmo v kategórií speváckych skupín získali:
KIS Kysáč, ženská spevácka skupina. Umelecký vedúci: Miroslav Kardelis.
Zlaté pásmo v kategórií ľudových orchestrov:
SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Umelecká vedúca: Leonóra Súdiová.

Strieborné pásmo v kategórií ľudových orchestrov:
SKOS Detvan z Vojlovice. Umelecký vedúci: Vladimír Kolárik.
Orchester Komorného zboru Zvony zo Selenče. Umelecký vedúci: Juraj Súdi.