Ugledni čas iz matematike

OŠ „Jan Kolar“  je uključena u mnoge projekte. Jedan od njih je bio realizovan u ponedeljak 9. 12. 2013. godine u OŠ „15. oktobar“ u Pivnicama. Radi se o projektu „Ka savremenom načinu obrazovanja“ koji je finansirala kancelarija za Slovake u dijaspori kao i NSSNM.

U okviru projekta realizovan je ugledni čas iz matematike na kojoj su učestvovali nastavnici matematike iz škola sa nastavnim jezikom slovačkim. Ugledni čas u 6. razredu je realizovao profesor matematike iz OŠ u Pivnicama Jan Hemela. Čas se odvijao u digitalnoj učionici uz pomoć računara, interaktivne table i edukativnog softvera.

informatika002

Prisutnima je bila prezentovana mogućnost upotrebe informativno-komunikacijskih tehnologija u nastavi matematike. Po završetku uglednog časa se odvijala diskusija u kojoj su svi bili mišljenja da je kvalitet časa bio na visokom stepenu i da je bio koristan kako učenicima tako i nastavnicima. Nakon diskusije je bivši profesor matematike Jan Šimonji zajedno sa profesorom J. Lačokom, koji je takođe u penziji prezentovao svoju knjigu „Istorija matematike – Srednji vek – 17. vek.

Kristina Šuster

 

informatika003