Dodela stipendija NSSNM studentima koji studiraju u Srbiji

U petak 15. novembra se u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine realizovala svečana dodela stipendija NSSNM studentima koji studiraju u Srbiji. Ovom prilikom su studenti zajedno sa predsednicom NSSNM Anom Tomanovom Makanovom podpisali i ugovore. Komisija za stipendije je na osnovu unapred određenih pravila odlučila da stipendiju dodeli sledećim studentima:

IME

ADRESA

FAKULTETI SMER

GODINA STUDIJA

1. Branislav Sič

B. Petrovac

Filozofski fakultet u Novom Sadu – Nemački jezik

4.

2. Livia Filkova

Kisač

Filozofski fakultet u Novom Sadu – Nemački jezik

4.

3. Ana Kupcova

Padina

Pravni fakultet u Novom Sadu – Opšti smer

master

4. Igor Marćiš

B. Petrovac

Filozofski fakultet u Novom Sadu – Slovački jezik i književnost

2.

5. Jasna Leginj

Kisač

Filozofski fakultet u Novom Sadu – Žurnalistika

4.

6. Marina Novak

B. Petrovac

Pravni fakultet u Novom Sadu – Opšti smer

master

7. Anna Zornjan

Novi Sad

Akademija umetnosti u Novom Sadu –

Etnomuzikologija

2.