Podeljeni udžbenici učenicima srednje medicinske škole

U srednjoj stručnoj školi „7. april“ u Novom Sadu su učenicima 3. razreda opšteg smera, koji prate nastavu na slovačkom nastavnom jeziku,  18. septembra 2014. godine, podeljeni udžbenici iz stručnih predmeta, kao poklon Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Žilinskog samoupravnog kraja.

Udžbenici su deo školske biblioteke i odobreni su od strane Ministra prosvete na korišćenje kao udžbenici iz uvoza iz matične zemlje.

ucebnice 002