Telefonická schôdza NRSNM

V utorok 04. augusta 2015 v čase od 12,00 do 14,00 h sa uskutočnila telefonická schôdza NRSNM. Možnosť a spôsob realizácie telefonickej schôdze upravujú články 45, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Na programe schôdze boli nasledujúce body:

 1. Poskytnutie mienky NRSNM k Pravidlám o organizácii a systematizácii prác Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 2. Vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov namiesto zosnulého člena Samuela Boldockého.
 3. Schválenie demisie riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej.
 4. Vymenovanie úradujúceho riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 5. Schválenie ocenení NRSNM za rok 2015.

Novou členkou Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa namiesto zosnulého člena Samuela Boldockého stala Mária Raspirová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici.

Členovia NRSNM následne schválili demisiu doterajšej riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej a na post úradujúcej riaditeľky navrhli pracovníčku Ústavu Katarínu Mosnákovú Bagľašovú na obdobie najviac jedného roka.

K otázkam nového člena Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, demisii doterajšej riaditeľky a vymenovaniu úradujúcej riaditeľky sa v najbližšom období vyjadrí aj vláda AP Vojvodiny.
    

Nositeľmi ocenení NRSNM za rok 2015 sa stali:

Ceny NRSNM za rok 2015:

 1. Juraj Ferík – prvý profesionálny dirigenta z radov vojvodinských Slovákov, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 2. Samuel Boldocký IN MEMORIAM – profesor a literárny kritik
 3. Rozhlasová stanica Rádio Kysáč – pri príležitosti 50. výročia  založenia
 4. Medzinárodný festival spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní  Stretnutie v pivnickom poli – 50 rokov najstaršieho festivalu slovenských pôvodných ľudových piesní
 5. Ján Varšo – veľvyslanec SR v Srbsku za výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Zlaté plakety NRSNM za rok 2015:

 1. Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec – 270 rokov príchodu Slovákov do obce
 2. Miestne spoločenstvo Stará Pazova – 245 rokov príchodu Slovákov do obce
 3. Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – 270 rokov založenia
 4. Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci – 170 rokov založenia
 5. Galéria insitného umenia v Kovačici – 60 rokov založenia
 6. Program vysielania v slovenskej reči RTV Vojvodina – 40 rokov vysielania

Schôdze sa zúčastnilo devätnásť členov NRSNM a desiati členovia boli nedostupní. Všetky body programu schôdze boli schválené jednohlasne.