Ocenenia NRSNM za rok 2015

Zlatá plaketa NRSNM za rok 2015 a Cena NRSNM za rok 2015

Zlatá plaketa NRSNM

1.    Program vysielania v slovenskej reči RTV Vojvodina – 40 rokov – zdôvodnenie prečítala Marína Melichová, redaktorka Rádia Nový Sad a plaketu prebral Ján Čeman, zodpovedný redaktor slovenskej redakcie RTV Vojvodina.

cena nrsnm 2015 001

2.    Galéria insitného umenia v Kovačici – 60 rokov založenia – zdôvodnenie napísala a prečítala Mgr. Jarmila Ćendićová, náčelníčka Oddelenia pre spoločenskú činnosť Obce Kovačica. Plaketu preberala Mária Raspírová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici.

cena nrsnm 2015 002

3.    Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci – 170 rokov založenia – zdôvodnenie napísala Jarmila Stojmirovićová, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu, prečítala ho Viera Dorčová Babiaková. Plaketu prebrala Jarmila Stojmirovićová, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu.

cena nrsnm 2015 003

4.    Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – 270 rokov jestvovania – zdôvodnenie napísala profesorka Anna Spevákova a prečítala ho profesorka Mária Andrášiková. Plaketu prebrala zástupkyňa riaditeľa školy profesorka Vlasta Werleová.

cena nrsnm 2015 004

5.    Miestne spoločenstvo Stará Pazova – 245 rokov príchodu Slovákov do obce – zdôvodnenie napísala a prečítala Katarína Verešová. Plaketu prebral predseda Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova Dr. Michal Filip.

cena nrsnm 2015 005

6.    Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec – 270 rokov príchodu Slovákov do obce – zdôvodnenie napísala Jarmila Stojmirovićová, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu a prečítala ho Viera Dorčová Babiaková. Plaketu prebral predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Dr. Ján Rybovič.

cena nrsnm 2015 006

 

Cena NRSNM za rok 2015

1.    Rádio Kysáč – 50 rokov založenia – zdôvodnenie napísala a prečítala Elena Šranková, redaktorka týždenníka Hlasu ľudu. Cenu prebrala riaditeľka Rádia Kysáč Anna Chrťanová Leskovac.

cena nrsnm 2015 007

2.    Festival Stretnutie v pivnickom poli – 50 rokov najstaršieho festivalu slovenských pôvodných ľudových piesní – zdôvodnenie napísala a prečítala Anna Francistyová, redaktorka týždenníka Hlas ľudu. Cenu prebral predseda SKUS Pivnica Valentín Michal Grňa.

cena nrsnm 2015 008

3.    Samuel Boldocký IN MEMORIAM – profesor, literárny kritik – zdôvodnenie napísala a prečítala profesorka Anna Hansmanová. Cenu prebrala manželka zosnulého profesora Samuela Boldockého profesorka Mária Boldocká.

cena nrsnm 2015 009

4.    Juraj Ferík – životné jubileum 80 rokov prvého profesionálneho dirigenta z radov vojvodinských Slovákov – zdôvodnenie napisala Mgr. art Milina Sklabinská a prečítala ho Viera Dorčová Babiaková, redaktorka Rádia Petrovec.

cena nrsnm 2015 010

 

5.    Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade – za výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – zdôvodnenie napísal a prečítal Mgr. Ladislav Čáni, tajomník NRSNM.

cena nrsnm 2015 011

Ceny boli udelené na slávnostnom zasadnutí NRSNM dňa 6. augusta 2015 v Báčskom Petrovci.