Telefonska sednica NSSNM

U utorak 4. avgusta 2015. godinu u vremenu od 10.00 do 14.00 sati je održana telefonska sednica NSSNM. Održavanje telefonske sednice je regulisano članovima 45, 46 i 47 Poslovnika o radu NSSNM.

Na dnevnom redu sednice su bile sledeće tačke:

 1. Mišljenje NSSNM o Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka
 2. Imenovanje novog člana Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka umesto preminulog Samuela Boldockog
 3. Usvajanje ostavke direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Miline Sklabinski
 4. Imenovanje vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka
 5. Donošenje odluke o dodeli nagrada NSSNM za 2015. godinu

Za novog člana Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je izabrana Marija Raspir, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Nakon toga su članovi NSSNM usvojili ostavku dosadašnjeg direktora Zavoda za kulturu Miline Sklabinski a za vršioca dužnosti direktora su predložili radnicu Zavoda za kulturu Katarinu Mosnak Bagljaš na period od najduže jedne godine. O pitanjima novog člana Upravnog odbora Zavoda za kaulturu vojvođanskih Slovaka, ostavci direktora i imenovanju vršioca dužnosti će se u najskorije vreme izjasniti i Vlada AP Vojvodine.

Nagrade NSSNM za 2015. godinu su dodeljene:

 1. Juraju Feriku – prvom profesionalnom dirigenti iz redova Vojvođanskih Slovaka prilikom njegovog životnog jubileja – 80 godišnjice rođenja,
 2. Samuelu Boldockom – in memoriam – profesoru i književnom kritičaru‚
 3. Radiu Kisač – 50. godišnjica osnivanja
 4. Međunarodnom festivalu pevača – izvođača izvornih slovačkih pesama „Stretnutie v pivnickom poli“ – prilokom obeležavanja 50. godišnjice festivala
 5. Janu Varšu – ambasadoru Slovačke republike u Republici Srbiji za izuzetan doprinos očuvanju, razvoju i predstavljanju nacionalnog i kulturnog identiteta slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

Zlatne plakete NSSNM su dodeljene:

 1. Mesnoj zajednici Bački Petrovac – 270. godišnjica dolaska Slovaka u Bački Petrovac
 2. Mesnoj zajednici Stara Pazova – 245. godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu
 3. OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu – 270. godišnjica osnivanja
 4. Biblioteka „Stefan Homola“ Bački Petrovac – 170. godišnjica osnivanja
 5. Galerija naivne umetnosti u Kovačici – 60. godišnjica osnivanja
 6. Program emitovanja na slovačkom jezika RTV Vojvodine – 40. godišnjica emitovanja

Na stastanku je učestvovalo 19 članova NSSNM a deset članova nije bilo dostupno. Sve tačke dnevnog reda su bile usvojene jednoglasno.