Súťaže zo slovenčiny

V spolupráci s Ministerstvom osvety, vedy a technológického rozvoja, NRSNM, školami  a Vojvodinskou slovakistickou spoločnosťou sa za finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a NRSNM 05. apríla 2014 konala na základných školách v Pivnici, Padine, Kysáči a v Starej Pazove obvodová súťaž zo slovenského jazyka a 23. mája 2014 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola uskutočnená republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl.

Odmenení žiaci sa zúčastnia od 06. – 13. júla 2014 na Habakukoch v Donovaloch (SR) na Letnej škole bábkového divadla za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

25. mája 2014 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenčiny pre stredoškolákov. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Vojvodinská slovakistická spoločnosť a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá súťaž aj finančne podporila.  Odmenení žiaci sa zúčastnia od 03. – 08. augusta 2014 v Modre v Harmónii (SR) na Bilingválnej škole slovenských reálií a anglíckeho jazyka za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.