Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Nový model organizácie celomenšinových festivalov ešte v minulom roku priniesol okrem iných telies i Organizačno-správnu radu (OSR). Keď ide o OSR Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v ústrety tomuto festivalu zasadala dvakrát. Zakaždým sa uskutočnila v Hložanoch, presnejšie 3. apríla a 23. mája 2014 za prítomnosti koordinátorky tohto festivalu Kataríny Mosnákovej.

Keďže je jednou z činností tejto rady i schvaľovanie finančného plánu festivalu, členovia sa mu venovali na oboch zasadnutiach s rozdelením jednotlivých kompetencií. Finančný plán dôkladne vypracoval predseda OSR FF Tancuj, tancuj… Michal Hataľa. Okrem toho na schôdzach bolo rozhodnuté kto bude mať na starosti réžiu programu, aká bude náplň a minutáž jednotlivých koncertov, kto pripraví plagáty, pozvánky, respektíve kto sa venuje sprievodným podujatiam a kto dohodne prenos s RTV Vojvodiny. Upresnené bolo i zloženie odborných porôt, ktoré budú hodnotiť prednesy speváckych skupín, orchestrov a tanečných súborov, tiež ľudové kroje a podobne.