Takmičenja iz slovačkog jezika

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vojvođanskim slovakističkim društvom i školama sa slovačkim nastavnim jezikom je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine organizovao takmičenja iz slovačkog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Takmičenja na okružnom nivou za osnovne škole su bila organizovana u školama u Pivnicama, Padini, Staroj Pazovi i u Kisaču 05. aprila 2014. godine uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje upravu i nacionalne zajednice a na republičkom nivou se takmičenje za učenike osnovnih škola održalo 23. maja 2014. godine u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu a za učenike srednjih škola 25. maja 2014. godine u Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ u Kovačici. Oba takmičenje je finansijski podržao Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine a nagrađeni učenici će boraviti za vreme letnjeg raspusta u kampovima u Slovačkoj republici.