Súbehy Pokrajinského seketariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá  vypísal súbehy:
• na financovanie projektov na pridelenie prostriedkov cirkvám a náboženským spoločenstvám, ktoré pôsobia na území Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny na rok 2012 Lehota na odovzdanie prihlášok je do 30. marca 2012 .
• Súbeh na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev. Lehota na odovzdanie prihlášok je do 20. marca 2012.  
Bližšie informácie môžete nájsť na
http://www.puma.vojvodina.gov.rs