Prvá schôdza Výboru pre vzdelávanie v roku 2012

V utorok 31. januára 2012  v miestnostiach  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila prvá tohtoročná schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na rokovacom programe bolo schvaľovanie správy o činnosti Výboru v roku 2011, schvaľovanie plánu a predbežného finančného plánu práce Výboru na rok 2012. Návrhy osvetových pracovníkov na ocenenia. Veľkú Medailu Sv . Gorazda Výbor navrhol udeliť Mariene Korošovej a malú Medailu Sv. Gorazda Márii Kotvášovej Jonášovej.