Slávnostné zasadnutie k 10. výročiu NRSNM

Dňa 1. augusta 2013 o 17. hodine vo veľkej zasadačke Zhromaždenia APV v Novom Sade bolo Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 10. výročia NRSNM. Na slávnostnej akadémii sa stretli nielen bývalí, ale aj terajší členovia NRSNM, spoločenskí dejatelia od štátnej po miestnu úroveň, hostia zo Slovenska, Maďarska, Poľska, ako i hostia z vojvodinského prostredia.

Slávnostné zasadnutie malo tri segmenty. V rámci prvého sa prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá vo svojom prejave zhodnotila uplynulé desaťročie pôsobenia NRSNM. Bolo to obdobie poznačené náročnou, mravčou a priekopníckou prácou. Predsedníčka vyjadrila presvedčenie, že práca v období, ktoré nasleduje, má dobré základy, na ktorých sa budú stavať nové perspektívy nášho národnostného spoločenstva ako integrujúcej a konštruktívnej súčasti multikulturálnej, multikonfesionálnej a viacjazykovej spoločnosti Vojvodiny a Srbska.

zasadnutie002

V druhej časti riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík prezentoval pamätnicu NRSNM – publikáciu prvých desiatich rokov činnosti tejto inštitúcie. Svojrázna kronika desaťročnej činnosti NR prináša okrem príhovoru predsedníčky A. Tomanovej Makanovej aj pozdravné príhovory významných dejateľov nielen domácich, ale i medzinárodných a následne prehľad činnosti NRSNM v období od roku 2003 po rok 2013. Hlavnou a zodpovednou redaktorkou pamätnice je A. Tomanová Makanová, výkonnými redaktormi sú Ladislav Čáni a Vladimír Valentík a ďalšími tromi členmi redakcie prof. Dr. Samuel Čelovský, Milina Sklabinská a Oto Filip. Do publikácie prispeli okrem spomenutých – M. Sklabinskej a L. Čániho aj samostatná odborná pracovníčka pre organizáciu práce Národnostnej rady Lýdia Damijanová a koordinátori – bývalí a terajší: Mária Pavlovová Čániová, Lýdia Čemanová, Vladimíra Dorčová Valtnerová, Svetluša Hlaváčová, Vladimír Lenhart a Svetlana Zolňanová. Lektorovala a korigovala Katarína Melichová. Táto takmer 500-stranová publikácia formátu A 4 v náklade 1000 výtlačkov predstavuje vzácne knižné svedectvo doby a najmä hodnotný zdroj informácií pre bádateľov doby súčasnej a budúcej.

zasadnutie003

V rámci tretej, azda i najslávnostnejšej časti zasadnutia bolo udeľovanie ocenení zaslúžilým pri príležitosti 10. výročia vzniku Národnostnej rady. Najvyššie ocenenia – Ceny NRSNM boli odovzdané: Bojanovi Pajtićovi, predsedovi vlády APV, Žarkovi Obradovićovi, doterajšiemu ministrovi školstva Republiky Srbsko, Igorovi Furdíkovi, predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Predragovi Markovićovi, predsedovi Národného zhromaždenia Republiky Srbsko v období rokov 2004 – 2007, neskôr ako ministrovi kultúry Republiky Srbsko, Svetozarovi Čiplićovi, ministrovi pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko v období rokov 2008 – 2011. Osobitnú cenu získal Tamás Korhecz, predseda Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny a pokrajinský tajomník pre správu, predpisy a práva národnostných spoločenstiev v období rokov 2000 – 2010.

zasadnutie004

V pokračovaní udeľovania cien predsedníčka A. Tomanová Makanová odovzdala i Zlatú plaketu vláde APV, Strieborné plakety predstaviteľom Ministerstva školstva Republiky Srbsko, Ministerstva kultúry Republiky Srbsko, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Kancelárii pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko. Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie vlády APV, Sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť vlády APV. Bronzové plakety získala Kancelária ombudsmana Republiky Srbsko, Kancelária ombudsmana APV, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

zasadnutie005

Účastníkom slávnostného zasadnutia sa prihovoril i veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, ktorý citoval i časti listu, v ktorom význam a pôsobenie NRSNM hodnotil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

zasadnutie006

Autorom námetu, scenára a réžie tohto podujatia bol Michal Babiak a v rámci jeho umeleckej časti vystúpili: pianisti Marína Kaňová a Marek Stupavský, sopranistka Jaroslava Benková Vlčeková – sólistka Opery SND v Novom Sade, speváčka Olivera Gabríniová, SUS Krajan – Vojvodina a ľudový orchester Rosička. Konferencierom podujatia bol Ján Struhár.

zasadnutie007

NRSNM pre túto príležitosť zabezpečila vydanie Pamätnice NRSNM 2003 – 2013, odmeny, koktail a pod.

zasadnutie008

zasadnutie009

zasadnutie010