Otvárací program SNS 2013 – Ja som národ

Vo večerných hodinách v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci za prítomnosti vysokých hostí dňa 2. augusta 2013 boli otvorené 52. Slovenské národné slávnosti. Otvárací program, ktorý bol koncipovaný v duchu 10. výročia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – paralelne prebiehal i v priamom prenose Rádio-televízie Vojvodina.

Úvodné slová patrili predsedníčke NRSNM a podpredsedníčke Zhromaždenia APV Anne Tomanovej Makanovej, ktorá prečítala pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašproviča. V pokračovaní sa prihovoril: predseda Obce Báčsky Petrovec a predseda organizačného výboru SNS 2013 Pavel Marčok a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová.

otvaranie-002

Nasledovalo pokračovanie udeľovania cien zaslúžilým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí v rôznych aspektoch spolupracovali s NRSNM a prispeli k jej zveľaďovaniu v uplynulom desaťročí a ktoré bolo deň predtým – 1. augusta v Zhromaždení APV. Tak si do radu zaslúžilých v piatkový deň otvorenia SNS v B. Petrovci zastali aj Ivica Dačić, premiér a minister vnútorných vecí RS, ktorý prevzal Zlatú plaketu NRSNM v mene vlády Republiky Srbsko. V mene vlády Slovenskej republiky Zlatú plaketu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Do tretice pán Miroslav Lajčák v onen sviatočný večer získal i osobné ocenenie – Cenu NRSNM za zviditeľnenie a afirmovanie našej kultúry nielen v Srbsku, ale i na Slovensku a za aktivity, ktoré vykonal v prospech našej slovenskej komunity.

otvaranie-003

Po úvodnej časti nasledoval gala program Ja som národ, ktorý bol na vysokej umeleckej a ideovej úrovni a ktorý bol ladený k 10. výročiu NRSNM. Vystúpilo v ňom takmer 200 účastníkov z väčšiny našich slovenských vojvodinských prostredí, ako aj dvaja operní sólisti zo Slovenska.

otvaranie-004

Podľa autora scenára a režiséra Michala Babiaka „ideovým zameraním tohto programu bolo umeleckým spracovaním tém, ktoré sú v stredobode problematiky a poslania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – Kto sme, my, Slováci? Kto sme, my, vojvodinskí Slováci? Aké je poslanie NR v živote vojvodinských Slovákov? Dialogická forma, ktorá na začiatku prebiehala medzi predsedníčkou Národnostnej rady a vybranými hercami, postupne sa rozšírila na široké spektrum sociálneho horizontu vojvodinských Slovákov. Otázky a odpovede v podobe „nekonečnej rieky“ k mikrofónom prichádzajúcich a odchádzajúcich vojvodinských Slovákov formulovali, prezentovali, hovorili „skupinky“ pozostávajúce z troch, štyroch predstaviteľov – zástupcov jednotlivých sociálnych a kultúrnych skupín: učiteľov, novinárov, farárov, roľníkov, študentov, penzistov, vedeckých pracovníkov, spisovateľov, žien z domácnosti, insitných maliarov, majstrov – remeselníkov, lekárov, advokátov, svadobných hudobníkov, vysokoškolských pedagógov, divadelníkov, predsedov spolkov, odborníkov, ktorí sa po štúdiách vrátili do Vojvodiny a pod.

otvaranie-005

Do tejto in continuo „rieky“ ľudí, ktorí prichádzali a odchádzali, vstupovali poprední hudobní interpreti klasickej hudby z radov vojvodinských Slovákov, ako aj cirkevný spevácky zbor z Báčskeho Petrovca a najreprezentačnejší tanečníci. Ich vstupy – umelecké čísla boli pokračovaním predošlého dialógu – ibaže ich vlastnými výrazovými prostriedkami. Táto „rieka“ ľudí, tento nepretržitý tok sveta, kde každá jedna jeho časť nesie v sebe odkaz o svojom pôvode, o svojom národnom bytí, vyústila do idey programu: národ je v každom jednom príslušníkovi národa a každý jeden človek je nositeľom idey národa; každý jeden si môže povedať, že v ňom je zapísané a uložené tajomstvo a bytie národa, každý jeden človek je telesnou schránkou myšlienky národa. Preto aj názov programu: Ja som národ. Hudobné čísla vychádzali zo slovenských skladateľov, ktorí sú spojení so slovenským vojvodinským prostredím – Mikuláš Schneider-Trnavský a ďalšími.“ (podľa M. Babiaka)

otvaranie-006

 

Účastníkmi Otváracieho programu SNS dňa 2. augusta 2013 – Ja som národ boli: Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, konferencieri: Ján Struhár z Nového Sadu a Branislav Čeman z Kysáča, učitelia na dôchodku: Veno Nechvátal zo Starej Pazovy, Ružena Kraticová z Padiny, Anna Hansmanová a Katarína Kopčoková z Báčskeho Petrovca, Alžbeta Hriešiková z Kovačica a Elena Surová z Kysáča, aktívni učitelia: Ruženka Ďuríková z Erdevíka, Ján Kolárik z Padiny a Eva Poliaková Hrková z Kovačice, novinári: Milina Florianová z B. Petrovca, Vladimír Hudec z Hajdušice a Vladimíra Dorčová Valtnerová z Maglića, evanjelickí farári: Jasmina Kotasová Medveďová, pôsobiaca v Silbaši, Vladislav Ivičiak pôsobiaci v B. Petrovci, Igor Feldy, pôsobiaci v St. Pazove, Ján Zahorec, pôsobiaci v Pivnici, Jaroslav Kopčok pôsobiaci v Hložanoch, Jaroslav Javorník, pôsobiaci v Kulpíne, študentky: Ema Koruniaková z Kulpína, Ľudmila Vicianová z B. Petrovca a Adela Obšustová z Aradáča, svadobní hudobníci: Ján Dobrík zo Selenče, arch. Ivan Babka z Kovačice a Michal Vida z Kulpína, roľníci: Vladimír Ďurík z Erdevíka, Martin Marko z Vojlovice – Pančeva a Pavel Brezník z Padiny, predstavitelia srbského národa: Todor Radanov, Jovanka Zimová a Aleksandra Haška z Kulpína, advokáti: Zuzana Tárnociová z B. Petrovca, Zlatko Šimák z Padiny a Miroslav Králik z Bratislavy, lekári: Jaňa Urbančeková Fejzulahi, Ján Rybovič a Anna Boldocká Ilićová z B. Petrovca, remeselníci: Pavel Široký z Aradáča, Martin Klátik z N. Sadu a Jaroslav Šimon z Pivnice, insitní maliari: Zuzana Vereská a Ján Glózik z Kovačice a Anna Kotvášová z Padiny, vedeckí pracovníci: Gabriela Gubová Červená z Pivnice, Janko Červenský a Ruženka Šimoniová Černáková z B. Petrovca, domáce: Mária Struháriková z Kulpína, Zuzana Ďurovková z Kysáča a Anna Širková z Padiny, spisovatelia: Mária Kotvášová Jonášová a Michal Bíreš z Kovačice a Michal Ďurovka z Kysáča, profesionálna herečka Andreja Vozárová z Kysáča – Bratislavy, dramaturg Ján Chalupka z Kulpína – Zvolena a študentka herectva v Bratislave Danka Svetlíková z Kovačice, odborníci, ktorí sa po štúdiách vrátili do Vojvodiny: Hana a Marijan Pavlovovci z B. Petrovca a Milina Sklabinská z N. Sadu, predsedovia spolkov: Ivan Bagľaš z Aradáča, Michal Čiliak z Kulpína a Anna Chrťanová Leskovac z Kysáča, speváčka Olivera Gabríniová z B. Petrovca, filologička Katarína Mosnáková z N. Sadu, pianisti: Marína Kaňová z B. Petrovca a Marek Stupavský z N. Sadu, Komorný zbor Musica Viva z B. Petrovca – umelecká vedúca Mariena Stankovićová Kriváková, cirkevný zbor z B. Petrovca – umelecký vedúci Ján Siroma, desaťčlenný sláčikový orchester z N. Sadu – umelecký vedúci Ervín Malina a dirigentka Slovenka Benková Martinková z B. Petrovca, Slovenský umelecký súbor Krajan – Vojvodina – vedúci Michal Čiliak, operná speváčka Jaroslava Benková Vlčeková z N. Sadu a operní speváci – hostia zo Slovenskej republiky Radoslava Mičová a Martin Mikuš.

 

otvaranie-007

Otvárací program podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM. Pre tento program bolo zabezpečené: celodenné stravovanie a občerstvenie pre všetkých účastníkov programu, cestovné trovy všetkým účastníkom, ozvučenie a osvetlenie, tzv. led ekrán, účastníkov profesionálnych atď.

otvaranie-008