STRETNUTIE SLOVENSKÝCH PEDAGÓGOV V SARVAŠI

Význam diela Samuela Tešedíka (1742-1820), slovenského ev.kňaza, zakladateľa odborného školstva v Uhorsku, pokrokového pedagóga, spisovateľa, polyhistora a najmä veľkého filantropa nezaniká a odznieva i dnes.

Tak to bolo vlani v Selenči, keď bola po prvýkrát udelená Cena Samuela Tešedíka zaslužilým slovenským dolnozemským pedagógom zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Táto cena sa udeľuje za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí, ako aj za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

pedagog002

V dňoch od 11. do 13.októbra t.r. sa práve slovenská dedina v Maďarsku, Sarvaš, v ktorom Samuel Tešedík pôsobil od roku 1767 až do svojej smrti, pýšilo tým, že prebiehalo tu 4.stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov a v rámci neho aj tohoročné udelenie tejto ceny. Prítomným sa prihovorili a stretnutie otvorili riaditeľka  sarvašskej slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia Zuzana Medveďová a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka.  V piatok, 11.októbra udelené boli tri ceny Samuela Tešedíka: Jánovi Kaňovi zo Srbska, Oľge Suchánskej z Rumunska a Edite Pečeňovej z Maďarska.

Druhý deň stretnutia prebiehal v rámci prednášok dolnozemských pedagógov. Úvodom prebiehala prednáška venovaná Samuelovi Tešedíkovi, ktorú pripravila sarvašská učiteľka Aniko Podaniová. Prednášateľmi zo Srbska boli PaedDr.Svetlana Zolňanová, Anna Huďanová, Mária Andrášiková a Vladislava Lovásová. Z Rumunska sa svojou prednáškou predstavil Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a prednášateľkami z Maďarska boli: Anna Franková, Marianna Bajczerová a Zuzana Nyemcsoková.

Popoludňajšia časť stretnutia bola venovaná obchôdzke evanjelického kostola a múzea Samuela Tešedíka, ako aj cintorína, na ktorom je Tešedík pochovaný. Krásne počasie žičilo aj plavbe loďkou riekou Körös.

Záverom stretnutia slovenských dolnozemských pedagógov najvýstižnejšie vyjadrujú slová Zuzany Medveďovej: „Verím, že každý z nás sa dnes cítil ako Tešedík.“

Podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská celoštátna samospráva v Maďarsku a NRSNM.

V. Lovásová