44. Divadelný vavrín v Starej Pazove

Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine – Divadelný vavrín 2013 toho roku prebiehala v dňoch od 4. do 13. októbra 2013 v Starej Pazove.

Podľa zmluvy podpísanej v marci t. r. medzi NRSNM, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, staropazovským KUS hrdinu Janka Čmelíka a Obcou Stará Pazova, Divadelný vavrín sa tentoraz organizoval podľa nového modelu, ktorý zaručuje nielen finančnú, ale i organizačnú stabilitu.

vavrin13018

Súťažilo 14 divadelných predstavení z 13 prostredí: Stará Pazova, Pivnica, Nový Sad, Báčsky Petrovec, Selenča,  Laliť, Báčska Palanka, Padina, Erdevík, Kysáč, Vojlovica – Pančevo, Kulpín a Kovačica. Otvárací ceremoniál mal na starosti renomovaný staropazovský profesionálny herec a režisér Miroslav Benka, prihovorili sa predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV Anna Tomanová Makanová a predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović. Prehliadku otvorila najlepšia herečka minuloročnej prehliadky Jasmina Kováčová z Kysáča.

vavrin13003

Odborná porota pracovala v zložení: diplomovaný herec a diplomovaný režisér Doc. Miroslav Benka, významný umelec, diplomovaná herečka Aleksandara Ilić Pleskonjić, významná herečka SND a Mgr. Monika Necpálová, herečka zo Slovenska. Kultúru hovoreného slova na prehliadke sledovala trojčlenná porota v zložení: Lýdia Gedeľovská, profesorka, Anna Simonovićová, novinárka, a Martin Prebudila, taktiež novinár – všetci zo Starej Pazovy. Vedúci rozhovorov o predstaveniach bol Martin Prebudila. Koordinátor prehliadky, ktorého angažoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, bol Miroslav Kožík zo Starej Pazovy.

vavrin13011

V rámci zatváracieho ceremoniálu Divadelného vavrína, ktorý pripravil spomenutý mladý staropazovský režisér Miroslav Kožík, okrem zaujímavých a symbolických performancií vystúpilo aj hosťujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca Helverova noc so skvelým výkonom Daniely Legíňovej Sabovej a Branislava Čemana.

vavrin13015

Tradične boli udelené i ceny najúspešnejším účastníkom. Správu poroty, ktorá hodnotila kultúru hovoreného slova prečítala Lýdia Gedeľovská a cenu udelila predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Zdenka Valentová-Belić. Túto cenu získal divadelný súbor MOMS z Báčskej Palanky za predstavenie Život je čudo autorky a režisérky Eleny Hložanovej, ktorá cenu aj prevzala.

vavrin13017

Správu odbornej poroty prečítal Miroslav Benka a ceny udelila Libuša Lakatošová, náčelníčka oddelenia pre šport, mládež a kultúru Staropazovskej obce a predsedníčka Organizačno-správnej rady tejto prehliadky.

vavrin13005

Desať rovnoprávnych Cien za najúspešnejší herecký výkon teda získali: Branislav Ušiak za úlohu Braňa v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca), Mira Lainovićová za úlohu Zipi v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca), Marína Brnadićová za úlohu Erže v hre Jána Hrubíka Tango miliardo (v podaní OD Michala Benku-Uču pri KUS Štefánika z Lalite), Jozef Chrček za úlohu On v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMS z Báčskej Palanky), Branislav Čeman za úlohu Toma v hre Robina Hewdona Dokonalá svadba (v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča), Emília Lazićová za úlohu Ona v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMS z Báčskej Palanky), Katarína Kalmárová za úlohu Antónie v hre Daria Foa Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť (v podaní SKOS Detvan z Vojlovice – Pančeva), Mária Koruniaková za úlohu doktorky v hre Ivana Holuba Pohreb (v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína), Miloslav Jonáš za úlohu nahovárača v hre J. S. Popovića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV z Kovačice) a Viktória Šifelová za úlohu dcéry v hre J. S. Povića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV z Kovačice).

vavrin13016

Cenu za herecký debut získal Zlatko Rybár za stvárnenie úlohy Ľudevíta Dônča v predstavení Príhody Ľudevíta Dônča v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka. Cenu za najúspešnejšiu epizódnu úlohu získala Jasmina Kováčová za stvárnenie úlohy Judy v predstavení Robina Hawdona Dokonalá svadba v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča. Cenu za dramatizáciu získala Anna Kovárová, režisérka predstavenia Príhody Ľudevíta Dônča na motívy príbehu Petra Pišťaneka v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka. Cenu za najúspešnejšiu hudbu získal Miroslav Bako v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS h. J. Čmelíka zo Starej Pazovy. Cenu za najúspešnejšiu scénografiu získala Barbora Galisová v predstavení Romana Olekšáka Negativisti v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca. Cenu za najúspešnejšiu kostýmografiu získal Aleksander Bako a kolektív v hre Ivana Holuba Pohreb v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína. Cenu za najúspešnejší pohyb získal Miroslav Kožík v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS hradinu J. Čmelíka zo Starej Pazovy. Cenu za najúspešnejšiu réžiu získal Miroslav Kožík zo Starej Pazovy za réžiu predstavenia Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS h. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšiu hlavnú ženskú postavu získala Anna Kanášová za úlohu Profesorky v predstavení Ľudmily Razumovskej Drahá pani profesorka v podaní Slovenského divadla VHV, SKUS h. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.
Cenu za najúspešnejšiu hlavnú mužskú postavu získal Ján Kmeťko za úlohu Tomáša v predstavení Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej Kto z koho v podaní OD Janka Čemana z Pivnice.

Cenou za najúspešnejšiou divadelnú inscenáciu sa ovenčilo predstavenie Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS h. J. Čmelíka zo Starej Pazovy. Cenu udelil podpredseda NRSNM pre Sriem Ján Majorský.

vavrin13008

vavrin13006

vavrin13010

vavrin13009

vavrin13012

vavrin13020

vavrin13019

vavrin13002

vavrin13004

vavrin13007

vavrin13014

vavrin13013