I. schôdza Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí VPK NRSNM

I. schôdza Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola v piatok 19. novembra 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí, ktorá je nová komisia Výboru pre kultúru viedla predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Na začiatku boli verifikovaní členovia tejto komisie, ktorými sú Katarína Mosnáková (predsedníčka), Milina Sklabinská, Valentín Grňa, Marijan Pavlov a Michal Čiliak. Schôdze sa nezúčastnil a svoju neprítomnosť ospravedlnil Valentín Grňa. Na základe návrhov členov Výboru pre kultúru, ktorý zasadal 28. 11. 2010 Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí si definovala činnosť a aktivity, ktorými sa bude zaoberať vo svojom štvorročnom mandáte. Prvým krokom bude vypracovanie kritérií, podľa ktorých sa festivaly a kultúrne podujatia Slovákov v Srbsku budú hodnotiť ako celomenšinové.Podľa stanovených kritérii sa vypracuje návrh na vymenovanie celomenšinových podujatí a festivalov, ktoré majú mimoriadny význam pre zachovávanie a rozvoj národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Taký návrh by potom postúpil na Výbor pre kultúru NRSNM, ktorý vymenuje celomenšinové podujatia. Členovia Komisie si na seba prebrali záväzok urobiť analýzu rôznych kultúrnych festivalov na Slovensku, aby získané poznatky mohli využiť v praxi. Tiež v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov zorganizujú vstupný seminár z oblasti manažmentu menšinových festivalov. Práca tejto komisie v roku 2011 bude sústredená na minimálne dve kultúrne podujatia, ktoré sa budú zveľaďovať v každej sfére podujatia (organizácia, pravidlá, obsah, mediálna sledovanosť…). Podujatia sa vytypujú na základe vopred vykonanej analýzy festivalov. Zdôraznené je, že kvôli vylepšeniu a zveľadeniu festivalov a kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku táto Komisia bude robiť textuálnu a finančnú evaluáciu zrealizovaných podujatí, najmä tých, v ktorých ako spoluorganizátor bude participovať Výbor pre kultúru. Dohodnuté je, aby Komisia pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí pomáhala spolkom a združeniam pri vypracovaní projektov a prihlasovaní sa na rôzne súbehy.