Stretnutie choreografov

Stretnutie choreografov bude prebiehať v rámci VII. Seminára pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov 31. júla 2009 o 15,00 hodine v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v B. Petrovci. Okrem frekventantov Seminára pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, môžu sa ho zúčastniť aj choreografi a umeleckí vedúci, ktorí majú záujem o  nasledovné témy:

1. Pôvodný a spracovaný tanec
2. Dolnozemské  a hornozemské tance
3. Výber a  spracovanie ľudových prvkov
4. Umelecká hodnota choreografického prejavu
5. Hudobný sprievod
6. Kroj
7. Technická úroveň výkonu tanečníkov
8. Súhra hudby, spevu a tanca
9. Scénická kultúra a umelecký dojem

Prihlášky pre účasť na Stretnutie choreografov je potrebné zaslať najneskoršie do 15. júla 2009 poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na Stretnutie choreografov, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: marija.pavlov@rada.org.rs.