Národnostná rada podporila výskumný tábor v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku z V4 fondu získal prostriedky na interdisciplinárny výskum Slovákov v Senváclave, v Maďarsku. NRSNM svojim partnerstvom tento projekt podporila a tiež sa aj zúčastnila výskumu. V Maďarsku pobudli koordinátor výboru  pre spoluprácu s orgánmi lokálnej samosprávy Ján Černák (Fungovanie menšinových inštitúcii v obci Senváclav) a pracovníčka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Katarána Mosnáková (Mýtické bytosti a povery ako súčasť ľudovej tradície Slovákov v Senváclave). Vo výskume účinkovali pracovníci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, profesori a študenti Filozofickej fakulty UKF Nitra, Jana Urbanová Česká republika, Andrej Urban Poľská republika, odborníci z Maďarska, Slovenska a ďalší… 

Tábor v Maďarsku