Stretli sa členovia Výboru pre informovanie

V stredu 24. januára v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila 8. schôdza Výboru pre informovanie. Ústrednou témou schôdze bol Plán a program na rok 2018.

stretli-sa-clenovia-vyboru jan 2018 002

Po schválení zápisnice z predošlej schôdze, a schválení návrhu výročnej správy VPI na rok 2017, Výbor rokoval o aktivitách ktoré budú podporené Plánom a programom na 2018. rok.

Členovia navrhli nech sa v roku 2018 osobitný dôraz venuje vypracovaniu stratégie pre menšinové médiá, a nech sa plánom a programom podporia príslušné aktivity. Dôraz sa venoval aj tohtoročnému zaznamenávaniu 70 rokov Nového života ktoré VPI finančne podporí.

Aj keď ešte stále bez schváleného finančného rámcu, členovia sa orientovali podľa vlaňajšieho rozpočtu, a v súlade s tým planovali aj aktivity Výboru na rok 2018. Súhlasili aby sa realizácia aktivít Výboru pre informovanie konala v rámci stanovených komisií, prostredníctvom súbehov VPI. Členovia tiež navrhli navýšiť sumu na komisiu na web, kde konkuruje čoraz viac uchádzačov o finančnú podporu.

Na zasadnutí Výboru sa tiež rokovalo o podpore dopisovateľskej siete, o ktorú sa VPI uchádza aj na Úrade pre slovákov žijúcich v zahraničí. V prípade schválenej finančnej podpory sa určí ústredňa, koordinácia, a dopisovatelia ktorí budú zapojený do uvedenej činnosti.

Trovy schôdze vynášali 11.490,00 dinárov.