POZVÁNKA na 13. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

POZVÁNKA na 13. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutoční v sterdu, 31. januára 2018 o 13.00 hodine, v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, Bulvár M. Pupina 1/4.

Návrh  rokovacieho programu:

 1. Schvaľovanie zápisnice z minulého zasadnutia
 2. Analýza a schvaľovanie návrhu Správy o činnosti VPV v roku 2017
 3. Návrh Plánu a programu práce a Finančného plánu VPV na rok 2018
 4. Potreby vo vydávaní učebníc  a dodatkov pre ZŠ a SŠ zosúladnených s novými vzdelávacími výkonmi
 5. Aktuálny stav na slovenských školách
 6. Mienka na: 

  a) voľbu riaditeľa ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku, Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, ZŠ 22. júla v Krčedíne, Žiackoho domova Angeliny Kojić Giny v Zrenjanine, PU Kolibri v Báči, ZŠ  Simeona Aranického a hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
  b) sieť ustanovizní pre deti v Beočine
  c) dodatok k učebnici z prírody a spoločnosti pre 3. ročník ZŠ, CD z hudobnej kultúry pre 4. ročník, CD k čítankám pre 1., 2. a 3. ročník, dodatku z výtvarnej kultúry pre 3. a 4. ročník
  d) člena Správnej rady PU Kolibri v Kovačici a člena Školského výboru ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši
  e) listinu žiakov ubytovaných v Študentskom centre v Novom Sade

 7. Aktuálne otázky (Správa z januárovej porady v Bratislave,…)

Po zasadnutí bude organizovaná tlačovka pre médiá.

Predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM
Ján Brna, v.r.

>> NA STIAHNUTIE