POZVANIE na 7. zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM

POZVANIE na 7. zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa uskutoční v piatok 26. januára 2018 o 13.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV.

Návrh programu rokovania:

  1. Schválenie programu rokovania
  2. Schválenie záverov zo 6. zasadnutia VPK NRSNM
  3. Návrhy Plánov komisií VPK NRSNM
  4. Návrh Výročnej správy VPK NRSNM za rok 2017
  5. Rôzne

Vyjadrenie výboru pre médiá bude po ukončení zasadnutia – o 14.30 hod.

Predseda Výboru pre kultúru NRSNM
Ján Slávik v. r.

>> NA STIAHNUTIE