Sastali su se članovi Odbora za informisanje

U sredu 24. januara u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine održana je osma sednica Odbora za informisanje. Centralna tema ove sednice bio je plan i program za 2018. godinu.

stretli-sa-clenovia-vyboru jan 2018 002

Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, i usvajanja predloga godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, članovi Odbora su razmatrali aktivnosti koje će biti podržane u planu i programu za 2018. godinu.

Članovi su predložili da se u 2018. godini posebna pažnja posveti medijskoj strategiji. Akcenat je dat i na ovogodišnje obeležavanje 70 godina postojanja časopisa Nový život, koje će Odbor finansijski podržati.

Iako i dalje bez odobrenog finansijskog okvira, članovi su se rukovodili prošlogodišnjim budžetom, i u skladu sa njim planirali svoje aktivnosti u 2018. godini. Saglasni su da se aktivnosti Odbora kao do sad realizuju u okviru formiranih komisija, putem konkursa. Članovi su takođe predložili da se uveća suma kojom raspolaže komisija za web.

Na sednici odbora za informisanje se govorilo i o finansijskoj podršci mreži dopisnika, za koju Odbor za informisanje NSSNM konkuriše i u Kancelariji za Slovake u dijaspori. Ukoliko sredstva za ovu namenu budu odobrena, odrediće se centrala, način koordinacije i dopisnici koji će biti uključeni u mrežu.

Troškovi sednice iznosili su 11.490,00 dinara.