Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady Divadelného vavrína

Organizačno-správna rada v ústrety 45. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín v Kovačici zasadala dvakrát. Dňa 7. októbra 2014 rada sa stretla v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade za prítomnosti Jarmily Ćendićovej, Jána Marka, Jána Makana, Miroslav Fábryho, Danky Hriešikovej, spred ÚKVS Miliny Sklabinskej, riaditeľky, a Anny Margarety Valentovej, zamestnankyne ÚKVS.

Bodmi rokovania boli návrhy finančného plánu a programu 45. Divadelného vavrína. Divadelná prehliadka sa toho roku zo Starej Pazovy výnimočne presunie do Kovačice, keďže sa v bežnom roku zaznamenáva sté výročie divadelníctva v tomto prostredí. Prehliadka sa uskutoční podľa novoutvoreného modelu organizácie ako spoločné dielo štyroch nosných pilierov: Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obce Kovačica a Domu kultúry 3. októbra v Kovačici a za podpory Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalšie zasadnutie Organizačno-správnej rady sa uskutočnilo 16. októbra 2014 v priestoroch Obce Kovačica za prítomnosti členov tohto telesa: Jarmily Ćendićovej, Jána Marka, Jána Makana, Miroslava Fábryho a Aleksandra Baka. Na zasadnutí bol prezentovaný finančný plán prehliadky, ktorý predbežne navrhla koordinátorka festivalu Ivana Svetlíková. Spresnené boli detaily týkajúce sa kompletnej organizácie, priestorov, press strediska, definované bolo zloženie odbornej poroty, rozoberali sa otázky súvisiace s technikou, pohovormi po predstaveniach, otváracím a zatváracím ceremoniálom a propagáciou prehliadky, ktorá sa uskutoční v dňoch od 24. októbra do 2. novembra 2014.