Stipendirani učenici u Kovačici

Gimnazija „Mihajlo Pupin“  u Kovačici je 8. oktobra 2014. godine obeležila Dan škole. Tim povodom je predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova najuspešnijim učenicima gimnazije,  uručila odluku o finansijskoj pomoći  za nabavku udžbenika i finansiranje prevoza učenika u školskoj 2014/2015. godini. Nosioci stipendije su:

  • Rebeka Majdljikova iz Padine
  • Hana Čižikova iz Kovačice
  • Martina Čižikova iz Kovačice
  • Stefana Njemogova iz Padine
  • Ana Tomašikova iz Kovačice
  • Asia Elshekhova iz Padine
  • Ana Andrea Holjikova iz Kovačice
  • Aneta Šipicka iz Kovačice
  • Gabriela Šimekova iz Padine
  • Ana Maria Babincova iz Kovačice

stip kov 002

stip kov 003