Udelené ceny literárnych súťaží

Na sklonku minulého roka – 17. decembra 2014 v slávnostnom ovzduší vestibulu Kabinetu podpredsedníčky Zhromaždenia APV a predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej v Novom Sade boli vyhodnotené súbehy časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička.

spisovatelia 002

Úvodné, čiže moderátorské slová patrili Zdenke Valentovej Belićovej, jednej z členov hodnotiacej komisie Nového života a doterajšej predsedníčke Výboru pre kultúru NRSNM. V pokračovaní sa na domácej pôde príležitostne prihovorila i Anna Tomanová Makanová.

spisovatelia 003

Tvorbu, ktorá prišla na súbeh Nového života zhodnotil Dr. Adam Svetlík, ktorý pracoval v tíme s Dr. Martou Součkovou a Zdenkou Valentovou Belićovou. Podľa ich rozhodnutia prvú cenu získal Ladislav Čáni, dve druhé si rozdelili Martin Prebudila a Michal Smišek a tri tretie ceny získali Michal Bíreš, Martina Bartošová a Aneta Lomenová. Odmenené básne z cyklu Druhá podstata mlčania Ladislava Čániho predniesol Viktor Korčok a dojímavým spevom oslnila Anna Zorňanová.

spisovatelia 004

Keď ide o tvorbu Zorničky, práce hodnotili Monika Necpálová, Ján Žolnaj a Ladislav Čáni. Podľa ich rozhodnutia v kategórii prózy prvú cenu získala Anna Malková, druhú Mária Vršková a tretiu Miroslav Demák. V kategórii poézie prvú cenu získala Zuzana Čížiková, druhú Mária Vršková a tretiu Anna Malková. Prvoodomenené diela autoriek A. Malkovej a Z. Čížikovej predniesla Andrea Speváková a k slávnosti chvíle hrou na husliach prispela talentovaná hudobníčka Marína Cerovská.

spisovatelia 005

V rámci druhého segmentu podujatia boli udelené autorské výtlačky trom mladým a ambicióznym spisovateľkám pre deti, ktorým v rámci Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci v roku 2014 vyšli knihy. Teda prvé výtlačky Márii Vrškovej (kniha Štvorlístok), Anne Kukučkovej (kniha Na písmenko, na písmenko…) a Kataríne Mosnákovej Bagľašovej (kniha Jednozubý usmev) s príležitostným príhovorom odovzdal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC.

spisovatelia 006