Standardizacija srpskog jezika kao nematernjeg

16. – 17. decembra 2014. godine je u Beogradu OEBS organizovao u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja stručni skup za profesore srpskog kao nematernjeg jezika i predstavnike svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

standardizacia 002

Cilj sastanka je bio unapređenje saradnje sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina po pitanju završnih ispita na jezicima nacionalnih manjina u osnovnim školama, analiza stanja kao uslova za standardizaciju srpskog jezika kao nematernjeg i njegovo dalje izučavanje u osnovnim i srednjim školama, gde se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine u Srbiji.

standardizacia 003

Predstavnicima nacionalnih saveta je predstavljen projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Razvionica“. U okviru projekta su svi nacionalni saveti dužni da do polovine aprila izrade ishode za maternji jezik za sve razrede osnovnih i srednjih škola.

standardizacia 004

Nacionalni saveti će Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja predložiti timove sastavljača testova za maternji jezik, prevodioce za testove iz matematike i kombinovani test, lektora i koordinatora za završni ispit za kraj osnovne škole.