Správa z pobytu víťazov, ktorý sa konal na UMB v Banskej Bystrici

Na súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 2017 (12.-15.6.2017), sa zúčastnili traja žiaci druhého až tretieho ročníka gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, jedna žiačka ZŠ Jána Čajaka z Báčského Petrovca s učiteľkou Danielou Triaškovou, dvaja žiaci šiesteho až siedmeho ročníka zo Starej Pazovy a dve žiačky siedmeho ročníka s učiteľkou Elenou Tomášovou z Padiny.

z-pobytu-vitazov jun 2017 002

Ocenenie získali v kategórii fotografia na tému Tradícia Miroslav Kolár 2b za obsadené 1. miesto (Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec), Tiana Kolárová 3.b pre obsadené 2. miesto  (Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec), Emília Gániová 7.c pre obsadené 3. miesto (ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec).

z-pobytu-vitazov jun 2017 003

Na tému Experiment zúčastnili sa Ivana Kátićova 7tr. za obsadené 2. miesto (ZŠ H. J. Čmelíka, ST. Pazova) a Anabela Muminovićová 7.tr za obsadené 3. miesto  cenu rektora získala Svetlana Sladečeková 7.tr. V kategórii Film/Video: Andrej Simendić, Lego Súboj (ZŠ H. J. Čmelíka, ST. Pazova) 1. miesto, Ida Šagátová, Strom, 2. Miesto (Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec).

z-pobytu-vitazov jun 2017 004

Pobyt zabezpečila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a cestovné trovy NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.