Zoznam projektov na spolufinancovanie a financovanie aktivít podaných na NRSNM v oblasti vzdelávania do 31. 05. 2017


 

žiadateľ

Názov projektu

Celková suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1

ZŠ maršala Tita, Padina

Multimediálna učebňa

280 000

200 000

40 000

2

ZŠ Jána Kollára v Selenči

Multimediálna výuka u škole

60000

60000

42 000

3

ZŠ maršala Tita, Padina

Kultúrou dialóga proti násilenstva na škole

160 000

120 000

4

ZŠ maršala Tita, Padina

Organizácia Babinkových stretnutí

50 000

30 000

Z iných zdrojov

5

ZŠ mladých pokolení, Kovačica

Od textu – po predstavenie

85 000

50 000

36 000

6

Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Projektor pre kabinet dejepisu

42 000

42 000

42 000

7

ZŠ maršala Tita, Padina

Súčasná učebnica

80 000

50 000

8

ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, S. Pazova

Kamera pre mikro svet

104 604

62 940

z projektu USZZ

9

ZŠ Jána Čajaka, B. Petrovec

Vystúpenie žiackeho zboru Perličky na manifestácii Malé hody v Záhorskej Bystrici

85 000

30 000

15 000

10

PU Včielka, B. Petrovec

Digitálna škôlka

50000

36000

z projektu USZZ

11

ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku

Modernizácia výchovno-vzdelávacej práce na hodinách slovenského jazyka

106 979

44 990

z projektu USZZ

12

Združenie občanov Mihajla Pupina Idvorského v spolupráci s Obecnou knižnicou

Letné dielne venované nedožitým 90. narodeninám M. Babinku

105 000

50 000

13

ZŠ maršala Tita, Padina

Didaktické pomôcky pre hodiny slovenského jazyka a literatúry – slovenské slovníky

30 000

27 000

z projektu USZZ

14

ZŠ maršala Tita, Padina

Súbeh na financovanie a spolufinancovanie projektov z oblasti vzdelávania na rok 2017

120 000

80 000

15

ZŠ maršala Tita, Padina

Časopios Mladosť

90 000

90 000

16

ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, Hložany

Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine

65 000

55 000

40 000

17

Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, B. Petrovec

Zariadenie digitálneho centra v PU Včielka

40 000

40 000

30 000

18

PU Poletarac, Alibunar

Zveľadenie práce v škôlky

40 000

40 000

20 000

19

ZŠ maršala Tita, Padina

Interaktívna slovenčina

267 000

197 000

20

Združenie občanov Oáza zdravia, Kysáč

Slovenčina naša každodenná

140000

100000

z projektu USZZ

21

ZŠ maršala Tita, Padina

Odborné zdokonaľovanie učiteľov vo vnútri ustanovizní

100 000

60 000

Zasadnutie Komisie sa uskutočnilo 14.06.2017 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec.

Členovia komisie:

  1. Ján Brna
  2. Pavel Rohárik
  3. Božena Levárska
  4. Svetlana Zolňanová
  5. vystúpil z komisie.