Správa Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM

V miestnostiach SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa 19.mája stretli členovia Komisie pre divadelnú činnosť VPK NRSNM. Rokovalo sa o návrhu na novú koncepciu Prehliadky slovenských divadelných súborov predsedu ochotníckeho divadla VHV v Petrovci Jána Černáka, probléme ochotníckeho divadelníctva v Boľovciach a predseda Komisie Alexander Bako informoval o divadelných prehliadkach v období od augusta do mája.
Poznamenal, že je potrebné urobiť nejakú stratégiu rozvoja slovenského divadelníctva v Srbsku, lebo sa zjavuje množstvo nedoriešných problémov, slabá je organizácia a komunikácia medzi divadlami.

Na detský festival 3xĎ sa prihlasuje od 6 do 12 predstavení. Problém je ich účinkovanie na celoštátnych prehliadkach, lebo sa viacej robí v školách ako v divadlách. Potrebné je urobiť semináre na tému detského divadla, ibaže nieto finančnej podpory a porozumenia.
V. Valentík poznamenal, že Festival DIDA a PSDS boli dobre zorganizované. S divadelným festivalom v Čadci, Paláriková Raková sú obnovené zmluvy a dohodnuté je, že víťaz festivalu v P. Rakovej bude hosťovať na festivale DIDA v Pivnici. Pred niekoľkými rokami boli pozmenené pravidlá festivalu DIDA tak, že sa naň môže prihlásiť aj divadelné predstavenie nacvičené podľa predlohy slovenského, ale nemusí byť dolnozemský autor. Vtedy sa ono súťaží iba o najkvalitnejšie predstavenie vystupujúce na festivale na Slovensku.

Uzávery prvého rokovacieho bodu boli nasledovné:
– Urobiť informátor o všetkých našich festivaloch s pravidlami a o prehliadkach, na ktoré sa divadelné predstavenie môžu prihlasovať.
– Vytrvať na tom, aby najlepšie predstavenie z divadelnej priehliadky ochotníckych divadiel u nás vystupovalo na Scénickej žatve v Martine.
– Potrebné je podpísať zmluvu s niektorým detským divadelným festivalom na Slovensku, na ktorý by odchádzal víťaz z detského festivalu 3XĎ ( napr. festival v Šali alebo Rymavskej Sobote ).
– aby si VPK NRSNM prebral na seba vyberanie členov poroty, ich finansovanie a organizátora prehliadky.
– víťaz našej celoštátnej prehliadky má prioritu vystúpiť na festivale Scénická žatva a finančné prostriedky pre cestu na Slovensko sa zabezpečujú z rozpočtu NRSNM.

J. Černák navrhol realizovať Okrúhly stôl na tému, stratégie ako doriešiť pálčivé problémy v divadelníctve, na ktorom by každý vystúpil so svojimi návrhmi na vyriešenie. Do nasledovného stretnutia by sa mali dať návrhy o tom, o ktorých témach diskutovať na Okrúhlom stole.
V nasledovnom rokovacom bode prítomných oboznámil o nových pravidlách Prehliadky slovenských divadelných súborov . Od prvej priehliadky ubehlo už 40 rokov a potrebné je organizovať ju úplne inak ako doteraz.Prehliadka sa mení na festival súťažného rázu. Pripomenul, že je veľmi dôležitý bod, v ktorom sa zasadzuje o motivovanie a povzbudzovanie záujmu verejnosti, lokálnej a štátnej správy o divadelné umenie, lebo sa tratí záujem o divadelné umenie. Usporiadateľom festivalu by bol Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý by ho finančne podporoval a koordinoval v spolupráci s predstaviteľmi pokrajiny a republiky, NRSNM a lokálnou samosprávou. Organizátora festivalu vymenúva usporiadateľ.
V. Valentík povedal, že ak by sme prijali tento spôsob organizovania s usporiadateľom a organizátorom potom sa začína meniť štruktúra našich celoslovenských kultúrnych manifestácií v Srbsku. Ak by sa to tak postavilo mohlo by to byť problémom, vyhranené peniaze zo štátneho rozpočtu by neboli v plnosti využité, lebo Ústav a NRSNM nemôžu konkurovať na súbehy vypísané z Pokrajiny.

Uzáver bol taký, aby si o tomto návrhu členovia ešte porozmýšľali a keď sa Komisia pre divadelnú činnosť polovicou júna stretne vyšli s konkrétnym návrhom. Potom sa o tom bude rozhodovať na Výbore pre kultúru.
V. Valentík mal pripomienku na pomenovanie festivalu. Navrhol, aby sa namiesto Echo, volal Festival slovenských ochotníckych divadiel Srbska. Podľa neho je dobrý nápad redukovanie počtu cien, ale tento typ festivalu nepotrebuje cenu za text.
Na schôdzi boli prítomní aj predstavitelia kultúrneho života z Boľoviec, predseda KUS Sládkovič Zdenko Častvan, predseda divadelnej odbočky Pavel Lenhart a jej člen Pavel Maglovský. Prítomných informovali o problémoch, s ktorými sa stretajú v divadelnej odbočke. Plánujú nacvičiť divadelné predstavenie a preto si od Komisie pre divadelnú činnosť VPK žiadajú pomoc v zabezpečovaní divadelných textov a pomoc profesionálneho režiséra. Dohodnuté bolo, že spred KUS Sládkovič na Výbor pre kultúru pošľú dopis, ktorý bude obsahovať konkrétne požiadavky. Koordinátorka Výboru im predtým pošle zoznam divadelných textov, ktoré sa nachádzajú v NRSNM.
V bode rôzne sa diskutovalo o dopise, ktorý predsedovi Komisie poslal riaditeľ SVD. Obsahuje ideu, aby profesionálne divadlo zišlo do rámcov Komisie pre divadelnú činnosť. Problém je v tom, že Komisia nemôže rozhodať o finansiách a programe SVD. Pavel Čáni, riaditeľ SVD navrhol, aby sa formoval Kolégium divadla, ktorý by bol zostavený z divadelných odborníkov zo Sriemu, Banátu a Báčky. Také teleso už bolo formované, ale prestalo fungovať. Potrebné je stretnúť sa s riaditeľom SVD a vypočuť konkrétne návrhy. V. Valentík uzáverom skonštatoval, že profesionálne divadlo bez opory na ochotníctvo bude fungovať ťažko a preto je potrebné podporiť iniciatívu riaditeľaSVD v zakladaní divadelného kolégia.