Správa Komisie pre spolkovo-folklórnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM

  V miestnostiach NRSNM  20. mája bola schôdza Komisie pre spolkovo- folklórnu činnosť VPK NRSNM. Rokovalo sa o stretnutí umeleckých vedúcich a choreografov folklórnych súborov a o návrhu účastníkov Choreografického kurzu, ktorý sa bude konať v dňoch 7. – 13. septembra v Jahodníckych hájoch pri Martine.
  Prítomní členovia sa nezhodli s navrhnutým zoznamom účastníkov Kurzu pre choreografov v Jahodníckych hájoch, ktorý zaslali z Úradu pre zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripomienky boli tie, že sú členovia Komisie kompetentnejší na to, aby urobili zoznam. Lepšie poznajú situáciu a problémi vo folklóre a spolkoch vojvodinských Slovákov. Rozhodnuté bolo, aby sa urobil nový zoznam pozostávajúci z deviatich účastníkov.
  Potrebné je zorganizovať stretnutie choreografou a umeleckých vedúcich. Vypočula by sa tu ich mienka o tom, ako pracovať v budúcnosti a prekonávať problémy, s ktorými sa stretajú.

Dohodnuté bolo, aby sa stretnutie realizovalo v štvrtý deň ( 31. júla
) Seminára pre vedúcich folklórnych kolektívov dolnozemských Slovákov,
ktorý bude prebiehať od od 28.-31. júla v B. Petrovci. Účastníkom sa
spred Komisie pošle výzva, v ktorej bude vysvetlené, na ktoré témy sa
bude diskutovať a čo sa očakáva od tohto stretnutia.
Na Konferencii spolkov, ktorá by sa mala uskutočniť najpozdejšie v
septembri tohto roku v Starej Pazove sa bude okrem o poroblematike
spolkov diskutovať aj o uzáveroch zo stretnutia choreografov.
  Záverom bolo povedané, že druhý člen Odbornej poroty FF Tancuj tancuj
je Pavel Holík, folklórny vedúci folklórneho súboru Očovan z Očovej zo
Slovenska. Okrem neho členkou Odbornej poroty zo Slovenska je Ľubica
Bartalská, riaditeľka Odboru kultúry Ústavu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí.