Slovesná jar 2013 – veľa dobrého slova

Trojdňový program 47. ročníku Slovesnej jari prebiehal od 23. do 26. apríla 2013 v Martine na Slovensku. Posledný deň bol venovaný práve našej literatúre, výtvarnému umeniu a slovenskej dolnozemskej kultúre vôbec.

jar002

 

Už predpoludním program začínal besedou pod názvom Zahraniční hostia Slovesnej jari v Turčianskej knižnici a s našimi spisovateľmi Vierou Benkovou, Miroslavom Demákom, Martinom Prebudilom, Vladimírom Valentíkom, maliarom Pavlom Čánim za účasti Etely Farkašovej z Bratislavy, ktorých fundovane uvádzal spisovateľ a riaditeľ Literárneho ústavu MS Miroslav Bielik. Program pokračoval v Turčianskej galérii Medailónom slovenskej spisovateľky Viery Benkovej a spisovateľky Etely Farkašovej, ktorý odznel vyznaniami oboch autoriek o svojom vzájomnom pochopení, o čítaní svojich diel a o následnej spolupráci, ktorá nakoniec vyústila do spoločného vydania diela v srbčine V zátiší sna.

jar004

 

Neskoršie na rovnakom mieste bola vydarená a veľmi navštívená vernisáž výstavy pomenovaná Maľby a grafiky nášho akademického maliara Pavla Čániho. Hosťujúceho autora privítal riaditeľ galérie Ľubomír Kraľovanský a kurátor výstavy Vladimír Valentík početným milovníkom výtvarného umenia v základných črtách priblížil Čániho maliarsku a grafickú tvorbu.

jar005

 

Vernisáž navštívila i zo tridsaťčlenná skupina krajanských učiteľov, ktorí práve absolvovali štvordňový učiteľský seminár v Martine. Organizoval ho Žilinský samosprávny kraj a podľa slov tam prítomnej predsedníčky Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlany Zolňanovej tento seminár pre našich učiteľov mal akreditáciu, bol venovaný slovenskému jazyku a literatúre a špecifický práve tým, že okrem odbornej mal i praktickú časť, keďže sa na tvári miesta mohli zoznámiť s bohatou históriou a kultúrou krajiny našich predkov.

jar003

 

Na záver piatkového rozmanitého programu podvečer v martinskom kine Strojár bol usporiadaný už tradičný Autorský program, v rámci ktorého tentoraz vystúpili tak naši ako aj bratislavskí básnici Gustáv Murín, Jaroslav Rezník a Marián Tkáč. Na záver programu hovoril predseda Matice slovenskej Marián Tkáč o bohatých dejinách, ale i o súčasnosti 150-ročnej Matice slovenskej a účinkujúcim v celodennom programe Slovesnej jari odovzdal pamätné diplomy MS.

jar006

 

text: Martin Prebudila / foto: Andrej Meleg