Nezabudnuteľné zážitky zo seminára na Slovensku

Výbor pre vzdelávanie NRSNM v spolupráci s Odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval v období od  24. – 26. apríla 2013 odborný seminár pre slovenských učiteľov jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia.

O seminár bol veľký záujem a zúčastnilo sa ho 35 osvetových pracovníkov z Kovačice, Padiny, Pivnice, Petrovca, Belehradu, Kysáča, Selenče, Silbaša, Hložian, Čelareva,  Kulpína, Starej Pazovy, ale aj z Poľska a Rumunska.  Seminár sa konal na viacerých miestach, čo si účastníci pochvaľovali. Najprv bol v Žiline, kde hostí zo zahraničia privítali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja a príjemne ich prekvapili vecnými darčekmi. Účastníci seminára si vypočuli  prednášky na témy: Krajská knižnica a práca s deťmi a so slovenskou detskou literatúrou, Úspešne zrealizované projekty z fondov EÚ v oblasti školstva a kultúry a Možnosti zapojenia sa krajanských spolkov a škôl do projektov EÚ vrátane cezhraničnej spolupráce. Nasledovala prehliadka Považskej galérie a oboznamovanie sa s dielami Vincenta Hložníka, potom nasledoval presun na Kysuce, oduševnenie Slovenským orlojom v Starej Bystrici, ako aj  samotným mestečkom. Navštívili aj Dopravnú akadémiu v Žiline, kde im boli prezentované typy stredných škôl a aj tu sa nezaobišli bez darčekov! Obzreli si aj Sobášny palác v Bytči, Námestie Slovenskej republiky a potom cesta smerovala do Martina. Tam navštívili Maticu slovenskú a stretli sa s jej predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., ktorý im daroval knihy, ktorých je on autorom a lístky na program Slovesná jar.  Viacerí účastníci seminára boli aj na vernisáži výstavy nášho popredného akademického maliara a grafika Pavla Čániho, ktorá sa uskutočnila v rámci programu Slovesná jar. Treba spomenúť aj to, že na tomto tradičnom festivale slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova boli, okrem významných domácich slovenských spisovateľov, tamojšej kultúrnej verejnosti predstavovaní aj naši dolnozemskí majstri slova Viera Benková a Martin Prebudila. O nich sa zmieňovali Miroslav Demák a iní.

 Frekventanti odborného seminára následne navštívili aj Národný cintorín, na ktorom sú pochované mnohé významné osobnosti z dejín slovenskej kultúry: Janko Jesenský,  Martin Kukučín, Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský, Ján Kalinčiak, Janko Kráľ a iní. Konečnou zastávkou bol pobyt na prednáškach v Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha.

Je chvályhodné, že sa organizátorom podarilo zorganizovať seminár, ktorý splnil požiadavky všetkých účastníkov aj keď hovoríme o jeho trvaní, o výbere navštevovaných miest aj o prednáškach, ktoré účastníci absolvovali. Možno by stál za zváženie návrh, aby sa aspoň na týždeň urobila výmena učiteľov a to tak, aby naši učitelia pobudli a učili na školách na Slovensku a učitelia zo Slovenska aby zavítali k nám a skúsili, ako je to u nás, v našej slovenskej triede.