Slovenskí poslanci v NRSNM

Parlamentná delegácia Slovenskej republiky v rámci návštevy Srbska navštívila dňa 24. novembra 2017 i NRSNM v Novom Sade.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zastupovali Dušan Jarjabek, predseda výboru, a Miroslav Číž, poslanec. Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zastupovali Ľubomír Petrák, predseda, Dušan Čaplovič, poslanec, Miroslav Sopko, poslanec, Ľudovít Goga, poslanec a Michaela Šikulová, tajomníčka výboru.

V mene delegácie Veľvyslanectva SR v Belehrade boli prítomní J. E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne a Bratislava Laćarková, prekladateľka. V NRSNM sa stretli s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou VR NRSNM Katarínou Melegovou-Melichovou, vedúcou Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade Jarmilou Hodoličovou, riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annou Chrťanovou Leskovac, riaditeľom NVU Hlas ľudu Samuelom Žiakom ako aj predstaviteľmi výborov NRSNM – Jánom Slávikom, Annou Jaškovou a Svetlanou Zolňanovou

Predstavitelia slovenskej menšiny v Srbsku počas rokovania na pôde NRSNM poslancom predostreli najzávažnejšie problémy, o ktorých potom delegácia hovorila s predstaviteľmi pokrajinských inštitúcií vo Vláde a v Zhromaždení APV.